Stenbrytning fortsätter på Hagnasgatan 20.-21.9.

Kruunusillat-tunnus.

Borrning och sprängningar fortsätter på Hagnäsgatan på onsdag 20.9. och torsdag 21.9. Det är också möjligt att stenbrytning måste utföras några gånger i september-oktober men då är bullret kortvarigt. Stenbrytningsarbetena är ändå mestadels färdiga.

Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik. Stenbrytningen omfattar högst fyra sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 8-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal. All trafik på gatan kommer att stoppas i några minuter.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns vid korsningen av Hagnäsgatan och Näckens gränd.