Pålningsarbetet av Kronbergsbron orsakar mycket buller från januari till mars

Pålningsarbetet av Kronbergsbron som förenar Högholmen och Kronbergsstranden kommer att orsaka mycket buller från början av januari 2022 till slutet av mars. Bullret hörs särskilt i Kronbergsstranden men tyvärr också i andra strandområden.

Pålningsarbetet utförs enligt bullertillståndet på vardagar kl. 7-18. Bullermätningar kommer att göras i området enligt bullerplanen. Det finns bullermätpunkter i bland annat Blåbärslandet och Högholmen.

Pålningsarbetet av Finkes bro som ska byggas mellan Fiskehamnen och Högholmen börjar uppskattningsvis i slutet av januari och hörs särskilt i Fiskehamnen.

Fast pålning är det bullrigaste arbetet är det dock ett faktum att även andra arbeten orsakar ljud och kan störa.

Vi beklagar olägenheterna.