På Sörnäs strandväg utförs nattarbeten under veckor 43-44

Kaivinkone yöllä.

På Sörnäs strandväg mellan Aspnäsgatan-Hagnäsgatan utförs nattarbeten nästan varje natt 24.10.-5.11.2021 förutom nätterna mellan fredag ​​och lördag samt lördag och söndag. Arbetena kommer att utföras mellan kl 20-06.

Arbetena omfattar normalt grävarbete, tätning och lastning. På grund av livlig trafik måste dessa arbeten utföras på natten.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.