På Sörnäs strandväg utförs nattarbeten under vecka 41

Kaivinkone yöllä.

På Sörnäs strandväg mellan Aspnäsgatan-Hagnäsgatan utförs nattarbeten två nätter i rad under vecka 41. Nätterna är natten mellan måndag och tisdag samt natten mellan tisdag och onsdag 11.-13.10.2021.

Arbetena omfattar fräsning av asfalt och målning av vägmarkeringar som är relaterade till områdets nya trafikarrangemang. På grund av livlig trafik måste dessa arbeten utföras på natten.

Pålningsarbetet för den tillfälliga Näckens bro börjas i samma område troligen 20.10. Arbetet orsakar mycket buller och utförs på vardagar mellan kl 7-18. Detta arbetssteg tar ungefär en vecka.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att också andra arbeten orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.