På Näckens plats utförs borrpålning under vecka 20

Kruunusillat-tunnus.

Byggandet av den nya Näckens bro är på gång på Sörnäs strandväg. Från och med 17.5.2022 utförs borrpålning på Näckens plats. Pålningen orsakar kraftigare buller och pågår i ungefär en vecka. De arbeten som orsakar kraftigare buller görs på vardagar mellan kl. 8-18.

Borrpålning utförs nästa gång om cirka tre veckor och arbetet pågår i ungefär en vecka även då. Både i Hagnäs och vid Brobergskajen pågår byggarbetet kring spårvägen Kronbroarna samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från Hagnäskajen, från en postlåda i nedre änden av den trappa som går ner från Hagnäsbron.

Vi beklagar det besvär som orsakas.