På Hagnäskajen utförs stenbrytning som orsakar starkt buller från och med 30.5.

Kruunusillat-tunnus.

Från och med 30.5.2022 utförs stenbrytning, vilket betyder borrning och sprängningar, på Hagnäskajen. Arbetet beräknas pågå i cirka en vecka.

Stenbrytningen omfattar högst tre eller fyra sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 7-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal.

Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från Hagnäskajen, från en postlåda i nedre änden av den trappa som går ner från Hagnäsbron.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.