På Hagnäskajen utförs natt- och veckoslutarbeten under vecka 47

Kaivinkone yöllä.

På Hagnäskajen är man tvungen att utföra nattarbeten under två eller tre nätter i slutet av vecka 47 (24.11.-27.11.2021) på grund av de utmaningar som havsnivån orsakar. Arbetet utförs dygnet runt under denna period, även på lördag under dagen.

Arbetet orsakar inte särskilt buller: det innebär vanligt formsättning, armering och betongarbete.

Havsnivån är 60-90 cm lägre på natten än på dagen och därför går arbetet snabbare om man utför det på natten.

Både byggarbetet i Hagnäs och kring spårvägen Kronbroarna vid Brobergskajen samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro pågår etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.