Översikt – våren 2023

Näkinsilta 11.4.2023
Näkinsilta 11.4.2023. Näckens bro 11.4.2023.

Byggarbetena av Kronbroarna-projektet kommer att vara som mest intensivt och regionalt mest omfattande under den kommande sommaren.

Arbetena i Hagnäsområdet

För närvarande nästan hälften av vattenförsörjningsarbetena i Hagnäsområdet är klara, samt omkring 80 procent av de pålningsplattor som bär upp de nya gatu- och brokonstruktionerna. Totalt sett är en dryg tredjedel av gatu- och kommunaltekniska arbetena samt broarbetena i Hagnäsområdet klara.

Under innevarande år blir flera objekt klara: den nya Näckens bro tas i bruk i början av sommaren. Dessutom blir gatuarbetena på Hagnäsgatan och Miina Sillanpääs gata färdiga.

Byggandet av den nya Hagnäsbron har framskridit så att under början av året har vi monterat brons stålstomme, och våra arbeten fortsätter med byggandet av brodäcket. Bron blir färdig 2024 och efter det river vi den gamla bron.

Det första skenorna kommer till Hagnäs i slutet av våren. Under 2023 ska vi lägga cirka 300 meter skenor då ungefär en tredjedel av vårt spårarbete och relaterad teknik är klart.

Arbetena på spårvägsbroarna

Byggandet av Havshagsbron är på gång både i Hagnäs och i Knekten i Fiskehamnen.

Finkesbrons, som går mellan Knekten och Högholmen, brodäck gjuter vi under våren varefter vi spänner bron.

Efter demonteringen av gjutformen monterar vi broräcken, lägger en betydande mängd rör under bron och slutför brons betongytor.

I Högholmen utför vi sprängstensutfyllning på land, bygger vattenförsörjning samt gjuter stödmurarnas övre delar under sommaren.

Gällande Kronbergsbron mellan Högholmen och Degerö utförs den sista lanseringen på Degerös sida i början av april varefter lanseringarna sker på Högholmens sida.

I slutet av våren startar gjutningen av däcket. Vi gjuter bron i block, och gjutningsarbetet tar lång tid.

Vi har redan gjutit Kronbergsbrons mellanstöd på Degerös sida. Alla mellanstöd är klara på sommaren. Monteringen av stora stålblock utförs med en havskran i slutet av sommaren.

Arbetena i Degerö

I Degerö framskrider byggandet på hela Hundholmsvägen och på de närmaste gatorna. För närvarande pågår kommunaltekniska arbeten och monteringen av fundamenten för spårvägsstolparna.

Senare i år utvidgas Kronbroarna-arbeten också till Degerövägen.

Förra året lade vi Degerös första spårvagnsskenor i Håkansviken. I sommar kan man se nya skenor också på Hundholmsvägen.

Det ser fortfarande ut som att passagerartrafiken med spårvagn kan starta som utlovat under 2027.