Lördagsarbete på Hundholmsvägen mellan Jurmogränden och Reihersvägen 14.10.2023

Koirasaarentien kiskotyömaa

Vi arbetar på Hundholmsvägen mellan Jurmogränden och Reihersvägen på lördag 14.2023 ungefär kl. 7-16. Vi demonterar spårvägens gjutform. Arbetet orsakar inte starkt buller men är ändå inte helt ljudlöst.

Vi beklagar olägenheterna.