Information om byggarbetsplatser i Kronbergsstranden

kartta

Vi har börjat byggandet av Kronbergsbron som leder till Högholmen i Hundholmsvägens västra ände. Broarbetet kommer att pågå fram till 2025. Därefter ska en spårväg byggas på bron. Målet är att persontrafiken ska starta 2027. Ännu vet man inte om cyklister och fotgängare kan röra sig på bron före spårvagnen.

I april-december kommer vi att arbeta på Håkansviksgatan, Stansviks strandgata och Mirandagatan. Vi gör de underjordiska arbetena och hållplatserna samt installerar de första skenorna även om persontrafiken börjar först år 2027. Det är möjligt att vi också arbetar på Hundholmsvägen (mellan Skärgårdsflottsgatan och Håkansviksgatan) i slutet av året.

Byggarbetsplatserna medför olägenheter

Vi stör er vardag trots att vi inte vill det. Byggarbetsplatserna orsakar förändringar i trafiken för att trygga er säkerhet. Vi placerar vägledande skyltning längs gatorna så att ni lättare ska hitta rätt rutt. Om det finns brister, vänligen ge oss feedback. Vi informerar också på förhand om kommande ändringar på vår hemsida och på Facebook.

Byggplatstrafiken kommer att också öka avsevärt i början av året eftersom betongen som behövs för att bygga bron måste transporteras via landsväg. Gatuparkering är inte längre möjligt längs Håkansviksgatan från och med april.

Byggandet förändrar båtfarleder.

Våra arbeten orsakar buller och damm som vi förebygger på alla möjliga sätt. Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande. Pålningsarbetet av Kronbergsbrons stålpelare kommer att orsaka mycket buller från januari 2022 till slutet av mars.