Information om byggandet fås på dessa sidor

Havainnekuva.
Tuleva Kruunuvuorensilta kurkottaa yli Kruunuvuorenselän. Etualalla Korkeasaari ja taustalla Kruunuvuorenranta. Kuvan alareunassa näkyy myös nykyinen Korkeasaarensilta ja tulevan Finkensillan pää. Kuva: WSP ja Knight Architects

Vi byggare av Spårvägen Kronbroarna bygger även en ny strand, nya gator och en ny Hagnäsbro intill spårvagnsrutten. Ytterligare reparerar vi era avlopp, vattenledningar samt el- och telekablar.

Våra byggen i stadsområdet orsakar oundvikligen rikligt med olägenheter, som särskilt består av hårt buller och växlande trafikarrangemang. De bullrande arbetena pågår i flera år i Hagnäs.

Områdesspecifik information

Vi vill med aktiv informering berätta om olägenheterna, så att ni kan förbereda er bättre för dem. En databank om allt gällande Spårvägen Kronbroarna har samlats på denna webbplats. Webbplatsen kommer att uppdateras och utvidgas då planeringen och byggandet framskrider.

Under kategorin Projektinformation hittar man bland annat svar på de Vanliga frågorna. Våra områdesspecifika sidor finns under avsnittet Bygge. Varje områdessida ska ha:

  • en gatuspecifik tidtabell för byggandet, som specificeras då byggarbetet närmar sig.
  • information om vad vi bygger var och hur området förändras.
  • nyheter om området, där vi berättar om de kommande trafikarrangemangen, nattarbeten och om arbetsfaser som orsakar särskilt buller.
  • en karta, där man kan se de gällande trafikarrangemangen just nu, som orsakas av bygget av Kronbroarna.

Tyvärr finns en del av materialet åtminstone tillsvidare enbart på finska. Ytterligare innehåller meddelandena om buller och nattarbete en svenskspråkig text efter den finskspråkiga.

Tips: Du kan markera sidan för ditt eget område som favorit på din webbläsare. På detta sätt kommer du i fortsättningen direkt till den sida som intresserar dig mest.

Vi deltar aktivt i sociala medier

Samma uppgifter fås även på Facebook eller via Twitter. De är även behändiga kanaler för kontakt med oss. Om du inte använder dig av sociala medier, följ nyheterna på denna webbplats. Du kan ge oss respons via responsblanketten.

Och om jag inte använder webben?

Inledningen av stora byggen, nattarbeten och eventuella korta vatten- och elavbrott informeras med meddelanden i trappuppgångarna.

Länkar