Hagnäsgatan stängs av för genomgående motorfordonstrafik från och med 8.5.2023

Hagnäsgatan stängs av för genomgående motorfordonstrafik från och med 8.5.2023. Arrangemanget gäller till slutet av 2023. I och med arrangemanget tas Hagnäsgatans gatuparkering ur bruk.

Förändringar i gång- och cykelrutter

Gångrutterna arrangeras på Hagnäsgatan också under arbetet. Cykeltrafikens huvudrutt har flyttats från Hagnäsgatan till Näckens gång redan tidigare.

Förändringar i kollektivtrafik

Busshållplatser flyttas på följande sätt: Linjernas 55, 85N ,86N, 87N, 90N, 92N, 94N, 96N och 97N hållplatser flyttar till Miina Sillanpääs gata. Linjernas 73 och 74 utgångshållplats flyttar till Broholmsgatan till plattform 13. Linjernas 623, 633, 643 och 643K utgångshållplats flyttar till Broholmsgatan bredvid Metallhuset. Tidspassningspunkterna för linjerna 73, 74, 623, 633, 643 och 643K kommer att finnas på John Stenbergs strand.

Förändringar i fordonstrafik

Hagnäsgatan stängs av för genomgående fordonstrafik. Fordonstrafik styrs via Hagnästorgsgatan och Miina Sillanpääs gata till Sörnäs strandväg. På Hagnäsgatan arrangeras körning till fastigheterna i ett körfält från väst till öst. Från Sörnäs strandväg styrs fordon att köra via Miina Sillanpääs gata till Hagnäs.