Gasledningsarbetet medför trafikarrangemang på Hagnäsgränd 4.4.2023 kl. 7-16

Kruunusillat-tunnus.

På tisdag 4.4.2023 utförs installationen av en gasledning i korsningen av Hagnäsgränd och Hagnäsgatan. Arbetet medför tillfälliga arrangemang på gatan.

Under arbetet är motorfordonstrafiken från Hagnäsgatan till Hagnäsgränd stängd. Det är undantagsvis tillåtet att köra i båda riktningarna på Hagnäsgränd som vanligtvis är enkelriktad. Tunga fordon kör till Hagnäsgränd via Miina Sillanpääs gata. Trafikdirigerare dirigerar trafiken.

Gång och cykling till fastigheterna arrangeras under hela arbetet.

Arbetet påbörjas kl. 7 och det pågår uppskattningsvis cirka fyra timmar, men det är möjligt att arbetet pågår hela dagen.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.