Fyllningsarbeten börjar i Hagnäskajen

Kruunusillat-tunnus.

Kronbroarna-alliansen har inlett byggarbetena inför nya markfyllningar som genomförs i havsområdet i Hagnäskajen genom att muddra havsbottnen i april 2024. Muddringen har framskridit enligt planerna, och under sista veckan i maj inleds även fyllningsarbeten. Den muddrade havsbottnen fylls med sprängsten som transporteras till Hagnäskajen direkt från brytningsplatsen för Dals sjukhus.

För att effektivisera arbetet och förkorta den totala entreprenadstiden transporteras sprängsten på vardagar kl. 7–21 mellan 29.5. och 12.7. Den längre dagliga arbetstiden förkortar tiden för transporterna av sprängsten med flera veckor, eftersom sprängsten kan transporteras direkt från en annan arbetsplats utan mellanlagring. På kvällarna är transporten även smidigare och snabbare än under rusningstider, och på så sätt minskar vi både rusningen i trafiken och trafikutsläpp.

Sprängsten transporteras enligt den nuvarande uppskattningen tills augusti–september 2024, men transporterna under kvällstid upphör 12.7.2024. Därefter transporteras sprängsten på vardagar kl. 7–18.

Transporterna av sprängsten och avlastningen orsakar buller- och dammolägenhet. Dammolägenheten förebyggs genom att fukta sprängsten och arbetsplatsen, och tvätta transportrutten regelbundet.

Lastbilarna kör till Hagnäskajen och därifrån via parkeringsanläggningen i Havshagen. Av flera undersökta ruttalternativ valdes detta eftersom detta är både säkrast och smidigast med tanke på trafiken. Vid Sörnäs strandväg har anlagts en egen korsning för transporterna av sprängsten, och med hjälp av korsningen förebyggs att trafiken stockar sig i den egentliga korsningen och lastbilarna står i parkeringsanläggningen. För den tillfälliga korsningen var man tvungen att fälla en parklind vid Sörnäs strandväg. I stället för den fällda linden planteras en ny lind efter att arbetet är klart.