Framför Norra kajen 26 börjar pålborrning fr.o.m. 12.6.2024

Kruunusillat-tunnus.

Framför Norra kajen 26 börjar pålborrning fr.o.m. 12.6.2024. Arbetet pågår uppskattningsvis till 19.7.2024. Pålborrning utförs på vardagar (mån-fre) kl. 7-18.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill: man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen mellan Bokarbetaregatan och Mellangatan.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.