En stor förändring för båtlivet på Kronbergsfjärden i juli

rakenteilla olevat uudet vesistösillat

Aktuell information om den inverkan som byggarbetsplatsen har på båtlivet finns på adressen kruunusillat.fi/sv/for-batfolk

Kronbergsbron

Från och med 25.7.2023 har bron över Kronbergsfjärden mellan Degerö och Högholmen en segelfri höjd på 18 meter. Den segelfria höjden på den färdiga bron är 20 meter från och med hösten 2025.

Alla som behöver ersättande bryggplatser på grund av ändringarna ska kontakta Helsingfors stad: venepaikkavaraukset(at)hel.fi

På grund av lyftarbete är brons öppning helt stängd 25.7.2023 kl. 00.00–06.00 och 26.7.2023 kl. 00.00–06.00. Om vinden överstiger 10 m/s utförs lyftarbetet under de följande nätterna. Lyftkranen arbetar i området under 1–2 veckor. Man ska inte åka nära kranen med båten.

Finkes bro

Farleden under Finkes bro mellan Högholmen och Sumparn i Fiskehamnen öppnas ungefär i oktober 2023, varefter bron har en segelfri höjd på 6,9 meter.

Havshagsbron

Farleden mellan Havshagen och Sumparn i Fiskehamnen slopas 1.8.2023 men höjdbegränsningarna gäller inte för sundet förrän tidigast 1.10.2023. Då lämnar man en öppning nära Knekten i den tillfälliga arbetsbron. Öppningen är cirka 7 meter bred och minst 2,3 meter hög. Läget för öppningen ändras när arbetet framskrider.

När bron är färdig, uppskattningsvis från och med 2026, är dess segelfria höjd 2,5 meter. Bron har också en sektion som i specialfall kan öppnas med hjälp av fordonskranar.

Hagnäsbron

I Brobergssundet är Hagnäsbrons segelfria höjd 3,5 meter under 2023–2024, varefter den är 4,7 meter på den färdiga bron.