En digital tvilling skapas av projektet Kronbroarna

Kruunusillat-hankkeen työmaa Hakaniemessä.

Av de byggarbeten som genomförs av projektet Kronbroarna i hela projektområdet utförs en så kallad digital tvilling som kommer att överlämnas till kunden, det vill säga till Helsingfors stad, utöver det faktiska färdiga byggprojektet.

Den digitala tvillingen är ingen biprodukt. Just nu tar det många arbetstimmar att bygga det, men senare kommer dess existens att underlätta otåliga människors arbete – både inom den närmaste framtiden och efter flera årtionden.

Vad är en digital tvilling och varför byggs det?

Kort beskrivet är en digital tvilling är projektets datamodell som innehåller mer information än bara de modellerade strukturerna. Man kan inte prata om en enkel 3D-modell utan om en mer omfattande helhet.  En digital tvilling är hela det realiserade byggprojektet sparat i elektronisk form.

”I Kronbroarna-alliansen bestämde vi att den digitala tvillingens fokus är de underjordiska strukturerna. När allt är färdigt kan man såklart inte längre se dem”, berättar mätningschef Jari Pelkonen från alliansen.

De senaste 50 åren har dessa underjordiska strukturer varit enbart linjer på ritningar.

”Då är det svårt att förstå hurdana strukturer finns under jordytan. Med en 3D-modell är det lättare att uppfatta strukturernas form och volym”, berättar datamodelleringskoordinator Slava Ivanov, som utför Kronbroarnas digital tvilling.

Eftersom det inte finns exakt dokumentation sedan tidigare, måste till exempel Kronbroarnas konstruktörer och byggare leva med förändrande data och överraskningar. I projektet Kronbroarna har byggandet fördröjts av till exempel gamla husgrund och att det inte finns exakt information om var rör och kablar finns och vem äger dem.

Rör grävs upp försiktigt men ända kan det hända rörbrott som både bromsar upp byggandet och orsakar olägenheter för invånarna.

Nytta från början till slut

En datamodell är nyttig under strukturens hela livscykel.

Under genomförandet, det vill säga när byggandet är på gång, kan modellen användas för byggplatsövervakning och kvalitetssäkring.

”Det är inte alltid möjligt att göra allt som planerat. Nu kan dessa förändringar dokumenteras på ett ställe och man kan lätt jämföra dem med den ursprungliga planen”, berättar Ivanov.

Under användning och kapitalförvaltning: när en struktur (till exempel ett avlopp eller en elkabel) är färdig och i användning, gör datamodellen dess användning och underhåll lättare.

Under rivningsskedet: när objektet blir gammalt och rivs eller när områdets utveckling planeras annars, kan den digitala tvillingen användas som utgångspunkt för nya planer.

Det elektroniska formatet möjliggör olika bifogade filer. En ny underjordisk avloppsbrunn kan till exempel filmas inifrån innan den täcks, och videon kan bifogas till datamodellen med information om materialet och mätningarna. På samma sätt kan man bifoga information om till exempel en kabels ägare.

”När nästa byggare arbetar i samma område någon gång i framtiden, finns det inga överraskningar tack vare den digitala tvillingen. De har exakt information om allt som finns under jordytan och var allt ligger till skillnad från oss. Detta forcerar arbetet och skapar klarhet”, beskriver Ivanov.

Banbrytande arbete                 

Kronbroarnas digitala tvilling är den första i sitt slag på många sätt: en digital tvilling har aldrig tidigare gjorts i ett så stort och vidsträckt byggprojekt. Det har nog gjorts modeller om enstaka broar eller hus.


Idén för den digitala tvillingen kom ursprungligen från kunden, det vill säga Helsingfors stad. Enligt stadens datastrategi är målet att den data som produceras av Helsingfors ska vara den mest användbara och använda stadsdatan i världen år 2025.

”Utnyttjandet av data och analys möjliggör informationsbaserat ledarskap: i framtiden kan staden fatta beslut baserade på bättre data, förutsäga effektiviteten av olika åtgärder och automatisera beslutsfattande. Dessutom ger information nya verktyg för framtida investeringar samt stadens underhåll och egendomsförvaltning”, kommenterar projektledare Miikka Gröndahl från Helsingfors stad.

#Vi på projektet förstod genast hur stor användningspotential en digital tvilling har och gick entusiastiskt med i utvecklingen,# fortsätter Pelkonen.

Den nya verksamhetsmodellen lär alla projektparter utveckla sin verksamhet så att all information kommer att dokumenteras i ett användbart format.

Informationens användbarhet har säkerställts på olika sätt.

”Vi använder ett öppet dataöverföringsformat som är kompatibelt med många plattformar.”

Testa själv!

Datamodellering utvecklas hela tiden men det finns naturligtvis inte färdiga verktyg för allt. Slava Ivanov har utvecklat ett nytt lätt användbart verktyg, och med det skapar han datamodeller.

”Det är typiskt att stora byggprojekt som Kronbroarna utvecklar hela industrin. Kunniga personer som är redo att göra saker på ett nytt sätt söker sig och blir utvalda till sådana projekt. Kanske någon dag blir den digitala tvillingen vardag även på mindre byggplatser”, tillägger Jari Pelkonen.

Skulle du kunna bli framtidens expert, en person som jobbar med datamodellering? Du kan testa datamodelleringsprogrammet utvecklat av Slava Ivanov gratis här: www.plainview.fi.