Djupkomprimering börjar på Hagnäskajen 24.6.

Kruunusillat-tunnus.

På Hagnäskajen börjar djupkomprimering av de nya havets fyllningar fr.o.m. 24.6.2024. Arbetet kan orsaka starkt buller.

Djupkomprimering utförs på vardagar (mån-fre) kl 7-18. Arbetet pågår uppskattningsvis till mitten av juli.

Även muddring och körning av sprängsten fortsätter på Hagnäskajen.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.