Byggarbeten på Broholmsgatan orsakar stora förändringar i Hagnäs trafikarrangemang från och med 4.1. och 8.1.

Siltasaarenkatu joulukuussa 2023.

De största förändringarna är att Hagnästorgsgatan blir enkelriktad från och med 4.1. och att Broholmsgatan blir enkelriktad mellan Hagnäs torg och Långa bron från och med 8.1.

Hagnästorgsgatan blir enkelriktad och öppen bara för kollektivtrafik 4.1.2024

Hagnästorgsgatan mellan Hagnäskajen-Miina Sillanpääs gata blir enkelriktad mot Beghåll. Gatan är öppen bara för busstrafiken. All annan motorfordonstrafik styrs till Hagnäsgatan.

Karta

Påverkan på gång

Rutten genom Hagnäsparken flyttar till Hagnäskajen.

Påverkan på cykeltrafik

Inga förändringar.

Påverkan på kollektivtrafik

Linjernas 623, 633, 643, 643K avgångshållplatser flyttar till Hagnästorgsgatan fr.o.m. 7.1. Linjernas 711, 721 och 731 avgångshållplatser ligger fortfarande på Hagnästorgsgatan. Linjernas 73 och 74 hållplats flyttar från Broholmsgatan till Hagnästorgsgatan för en dag, 7.1. Efter det flyttas hållplatsen till Björnparken.

Påverkan på motorfordonstrafik

Hagnästorgsgatan blir en enkelriktad gata som bara är öppen för kollektivtrafik. All annan motorfordonstrafik styrs till Hagnäsgatan.

Norrgående trafik på Broholmsgatan styrs via John Stenbergs strand från och med 8.1.

Den norrgående trafik som kör från centrumet och på Broholmsgatan styrs via John Stenbergs strand från och med 8.1. Just nu är John Stenbergs strand enkelriktad mot centrumet men körriktningen förändras 8.1.

Karta

Påverkan på gång

Inga förändringar.

Påverkan på cykeltrafik

Långa brons östra kant har redan tidigare blivit en dubbelriktad gång- och cykelväg.

Påverkan på kollektivtrafik

Bussarna 23, 61, 61N, 64, 65, 66, 67, 67N, 71, 73N, 74N, 75, 77, 77N, 78, 78N, 79N, 600, 611, 611B, 614, 617, 633N, 717, 717K, 717N, 718, 718A, 721N, 731N, 739, 785, 785K, 787, 787A, 787K, 788, 788K norrut kör till Broholmsgatans hållplatser H2401 och H2403 via John Stenbergs strand från och med 8.1.2024.

Hållplatsen H2063 (Broholmsgatan) tas ur bruk 7.1.2024. Linjernas 623, 633, 643, 643K avgångshållplatser flyttar till Hagnästorgsgatan.

Linjernas 73 och 74 ändhållplats flyttar till Björnparken: hållplatsen H2424 på Flemingsgatan. Den tillfälliga hållplatsen H2151 ligger nära Sörnäs metrostation på Tavastvägen.

Påverkan på motorfordonstrafik

På Unionsgatan efter Elisabetsgatan stängs ett körfält norrut. Broholmsgatan mellan John Stenbergs strand – Hagnäskajen stängs för norrgående motorfordonstrafik.

Den ersättande rutten går via John Stenbergs strand till Hagnäskajen och tillbaka till Broholmsgatan.

Det är förbjudet att svänga in på Långbrokajen även nattetid när man kör från centrumet.

Dessa trafikarrangemang gäller uppskattningsvis till slutet av 2024.