Byggandet börjar på Degerövägen i juli

Kruunusillat-raitiotien työmaa-alueet ja pysäkit Laajasalossa.

Klikka här för större karta.

Vi byggarna av spårvägen Kronbroarna är på god väg på Hundholmsvägen och de närmaste gatorna. Våra byggarbeten utvidgas till Degerövägen 3.7.2023. Klart har det byggts på Degerövägen innan detta men inom ramen för en annan byggentreprenad.

Vi kommer att till exempel lägga spåren och montera fundament för spårvägsstolparna samt själva stolparna.

Våra arbeten borde inte orsaka särskilt kraftigt buller: enligt nuvarande information behöver vi inte utföra till exempel stenbrytning eller pålning. Byggandet är ändå inte helt ljudlöst. Dessutom är det möjligt att buller från Hundholmsvägens östra ända kan höras på Degerövägen.

Våra arbeten påverkar trafiken. Trafikarrangemang är nödvändiga för att vi ska kunna bygga så att det är tryggt för alla som rör sig på området och för oss byggare. Det kommer att bli förändringar i rutter samt avstängningar av körfält. Vi vill vara öppna och därför berättar vi utan skönmålning att rusningar är sannolika. Vi beklagar det på förhand och ber om tålamod. Det är inte möjligt att alltid arbeta nattetid på grund av ljudet.

Det finns alltid vägledande skyltning längs gatorna. Dessutom berättar vi om de största trafikarrangemang på vår hemsida och på sociala medier.

Våra största byggarbeten på Degerövägen kommer att bli färdiga huvudsakligen år 2025. Våra arbeten är som intensivast under somrarna 2023 och 2024.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena vanligtvis på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande.

Vi försöker minimera olägenheterna. Om vi kunde bygga utan att störa någon, skulle vi göra det. Det kan vi tyvärr inte göra – ingen kan.

Med samarbetshälsningar,
Kronbroarnas team