Brobyggandet ändrar båtfarleder

purjeveneitä
Tummia pilviä kerääntyy valitettavasti purjehtijoiden ylle.

Brobyggandet ändrar farleder på Högholmens östra och västra sida 

Byggandet av den nya Finkes bro mellan Knekten och Högholmen kommer att förhindra användningen av farleden mellan Högholmen och Fiskhamnen redan denna vecka. 

Under byggarbetet finns det bara en liten passage vid farleden; den är bara en meter hög och tre meter bred. 

Ersättningsförbindelsen går genom sundet mellan Blåbärslandet och Högholmen. Eftersom den inte är den riktiga farleden, åker en båtförare på sin egen risk. Högholms bros höjd är 4,7 meter. 

Den färdiga Finkes bros höjd är cirka 6,5 ​​meter. Farleden under bron ska tas i bruk igen senast 2024. 

Byggandet av den nya Kronbergsbron mellan Högholmen och Kronbergsstranden kommer att avbryta användningen av den s.k. Hertonäs farled som ligger på Kronbergsfjärden i slutet av november. 

Under avbrottet kommer en ersättande farled att öppnas väster om den nuvarande farleden. Ersättningsfarledens djup är densamma som den nuvarande. 

Ersättningsfarleden har inga höjdbegränsningar innan 2023-2025. 

Målet är att ersättningsfarledens höjd är så nära den slutliga höjden (20 m) som möjligt. Höjden under byggandet kommer att fastställas före hösten 2022. 

Vi beklagar besväret.