Begränsningar gällande Kronbergsbrons öppning

Byggandet av projektets längsta bro, Kronbergsbron, har påbörjats med byggandet av arbetsbron i september 2021. Det finns en öppning för båtförarna i arbetsbron väster om holmarna Länsmannen och Länsmanskan. På grund av byggandet av brodäcket begränsas öppningens segelfria höjd på den tillfälliga farleden. Den begränsade segelfria höjden kommer att vara 18 meter och denna begränsade höjd kommer att vara i kraft från månadsskiftet juli-augusti 2023 till hösten 2025. Öppningens bredd kommer också att bli smalare under hösten i år och bredden kommer att vara 30 meter.

Efter att byggarbetena är klara kommer brons slutliga segelfria höjd att vara 20 meter.

Enligt nuvarande information har Helsingfors stad inga direkta ersättningsplatser för höga båtar vars nuvarande båtplatser ligger norr om bron.

På området gäller en sänkt hastighetsbegränsning och arbetsbron är utmärkt med blinkande ljus för att förbättra observerandet. Stor försiktighet ska iakttas nära byggarbetsplatsen.

Vi beklagar de olägenheter byggarbetet medför.