Bästa invånare i Fiskehamnen, Brändö och Degerö

kartta

Vi har påbörjat byggandet av Finkes bro som kommer att gå mellan Knekten och Högholmen samt byggandet av Kronbergsbron mellan Högholmen och Degerö.

Januari-mars är den värsta tiden på grund av det buller som pålningsarbetena orsakar. I Högholmsområdet utförs muddring och fyllning när isförhållandena tillåter.

Målet är att Finkes bro och Kronbergsbron är färdiga 2025. Efter det byggs beläggningen och spårvägen. Persontrafik ska starta 2027.

Dessutom förbereder vi Havshagsbrons strandstrukturer på Knektens västra strand.

Byggarbetsplatserna medför olägenheter

Vi stör er vardag trots att vi inte vill det. Vi beklagar besväret.

Våra arbeten orsakar buller och damm som vi förebygger på alla möjliga sätt. Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande.

Byggandet förändrar båtfarleder. Farleden mellan Högholmen och Fiskehamnen ersätts av en farled mellan Blåbärslandet och Högholmen. Eftersom den inte är den riktiga farleden, åker båtförarna på sin egen risk. Högholms bros segelfria höjd är 4,7 meter. Den färdiga Finkes bros segelfria höjd är cirka 6,5 meter.

Farleden på Kronbergsfjärden har flyttats västerut. På hösten 2023 kommer farleden att få en höjdbegränsning på 18 m som gäller till hösten 2025. Den färdiga brons segelfria höjd är 20 m.

Isen på havet är inte hållbar nära byggarbetsplatserna. Man måste hålla sig bort från områdena för sin egen säkerhet. Även på sommaren måste man vara speciellt försiktig när man åker båt: man måste hålla sig minst 200 meter från strukturer och utrustning. Det är tillåtet att använda ersättningsfarleden på Kronbergsfjärden.