Aspnäsgatan blir enkelriktad mellan Sörnäs strandväg och Tavastvägen från och med 5.5.2023

Sörnäisten rantatieltä ei voi 5.5.2023 jälkeen kääntyä Haapaniemenkadulle, mutta Haapaniemenkadulta pääsee kääntymään Sörnäisten rantatielle molempiin suuntiin.

På grund av spårvägen Kronbroarna, tillhörande gatuarrangemang samt byggandet av ny kommunalteknik blir Aspnäsgatan tillfälligt enkelriktad för motorfordonstrafik mellan Sörnäs strandväg och Tavastvägen.

I praktiken betyder detta att man inte längre kan svänga från Sörnäs strandväg till Aspnäsgatan upp mot Berghåll utan man måste köra förbi Runda huset till Porthansgatan och därifrån till Aspnäsgatan. När man kommer till staden är det bättre att köra direkt till Sturegatan i stället för Sörnäs strandväg om man är på väg till Aspnäsgatan.

Arrangemanget träder i kraft på fredag 5.5. under efternatten, och gäller uppskattningsvis till slutet av 2023. Kartan visar den ersättande rutten i skede 1 och skede 2 eftersom arrangemang på Hagnäsgatan och Näckens gränd förändras redan 8.5. så att skede 2 ersättande rutt träder i kraft då.

Byggarbetet kring spårvägen Kronbroarna både i Hagnäs och vid Brobergskajen samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro pågår etappvis fram till 2026.

Vi beklagar olägenheterna.