Ändringar i rutter för sjötrafik

merikartta

Byggandet av Finkes bro mellan Knekten i Fiskehamnen och Högholmen samt Kronbergsbron mellan Högholmen och Degerö orsakar förändringar i sjötrafiken i området. Farleden Blåbärslandet-Högholmen är stängd och Hertonäsfarledens sträckning har flyttats så att den går väster om holmarna Länsmannen och Länsmanskan. Den tillfälliga farled som ersätter farleden Blåbärslandet-Högholmen bedöms vara i bruk fram till slutet av 2023 och ändringen av Hertonäsfarleden fram till år 2025. 

Dessa tillfälliga farleder som används under byggandet är enskilda farleder. Farlederna märks ut under våren med blåvita prickar för enskilda farleder. Arbetsbroarna i havsområdena är belysta med LED-ljusband och farleden under Kronbergsbron med blinkande ljus. Vattenområdet runt byggarbetsplatserna kommer att markeras med gula specialmärken.

Närmare och uppdaterade uppgifter om hur projektet påverkar sjötrafiken finns på en separat sida för båtförare.

Vi beklagar de störningar som arbetet orsakar.

Se sjökortsbilden ovan i större format.

Frågor som diskuterades under tillfället för båtklubbar

Vi ordnade ett diskussionstillfälle för områdets båtklubbar och myndigheter med anknytning till båtliv i mars. Här kan du läsa de frågor som ställdes och svaren på dem (PDF).