Ändring av farleden på Kronobergsfjärden

kartta

Farleden som leder till Brändö och Hertonäs strand (4860: Hertonäsleden 9,5/6,9 m) stängs tills vidare. En ny förbindelse flyttar västerut på Kronobergsfjärden, väster om Länsmannen.

Anledningen är byggandet av den 1 200 meter långa Kronbergsbron mellan Högholmen och Kronbergsstranden. En arbetsbro kommer att byggas mellan Kronbergsstranden och Länsmannen och detta kommer att förhindra trafiken i området under byggarbetet 2022-2025.

Under byggarbetet finns det en öppning väster om Länsmannen i den andra arbetsbron som byggs från Paloholmen. Öppningens bredd är cirka 30 meter och segelfria höjd är obegränsad fram till sensommaren 2023.

Från hösten 2023 till hösten 2025, det vill säga tills den slutliga farleden öppnas, är brons segelfria höjd 18 meter, alltså tre meter högre än vad vi meddelade tidigare. Den tillfälliga öppningens mått har anbringats på arbetsbron. Öppningens djup är minst 4 meter.

Den tillfälliga farleden är en enskild farled där båtförarna åker på egen risk.

Utmärkningen av farleden görs med blåvita prickar ämnade för enskilda farleder. Prickarna har kardinalmärkeskännetecken (men en annan färgsättning än på prickarna som används i det officiella kardinalsystemet) och placeras som portar för att synas bättre och underlätta navigationen. Prickarna installeras på våren då isläget tillåter.

Den slutliga farleden öppnas öster om Länsmanskan under hösten 2025 och dess segelfria höjd blir 20 m.

Stor försiktighet bör iakttas nära byggarbetsplatsen, både för ens egen säkerhet och för byggarbetsplatsens säkerhet.