På Sörnäs strandväg utförs nattarbeten under vecka 47

Kaivinkone yöllä.

På Sörnäs strandväg utförs asfaltering av den tillfälliga rondellen som nattarbete uppskattningsvis under två nätter i början av vecka 47: 22.11-24.11.2021. Arbetet görs mellan kl. 20-06.

Arbetet orsakar inte särskilt buller men blinkande ljus kan också störa. På grund av livlig trafik måste detta arbete ändå utföras på natten.

Både byggarbetet i Hagnäs och kring spårvägen Kronbroarna vid Brobergskajen samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro pågår etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.