På Sörnäs strandväg utförs nattarbete under vecka 5

Kaivinkone yöllä.

På Sörnäs strandväg byggs den tillfälliga Näckens bro som ska tas i bruk i början av februari. Brons sista balkar kommer att lyftas på plats nattetid i vecka 5, 3-4 februari 2022. Arbetena kommer att utföras mellan kl 20-06.

Lyftarbetet borde inte orsaka särskilt buller. Arbetet måste utföras på natten eftersom trafiken måste stoppas under lyftarbetet.

Både byggarbetet i Hagnäs och kring spårvägen Kronbroarna vid Brobergskajen samt tillhörande arbeten som som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro pågår etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar verkligen det besvär som orsakas.