På Hundholmsvägen utförs nattarbete från och med 27.5.

Kaivinkone yöllä.

På spårvägen Kronbroarnas byggplats utförs svetsning av skenor nattetid. På sommaren måste arbetet utföras nattetid när skenorna är svala.

Arbetet kommer att inledas i den västra änden av Hundholmsvägen. Arbeten utförs nätterna kl. 18-04. Arbetsskedet kan orsaka kortvarigt buller tidvis. Vi strävar efter att utföra de mest bulleralstrande arbetena mellan 18.00 och 21.00.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Vi beklagar olägenheterna.