Nattarbeten samt trafikarrangemang på Hagnäsgatan och Hagnäskajen 28.7.

Kaivinkone yöllä.

På Hagnäskajen mellan Broholmsgatan och Hagnäsgatan samt på Hagnäsgatan utförs nattarbete på torsdag 28.7. på efternatten mellan kl. 05-07. Då görs ändringar i körfältsarrangemang och demonteras en trafikdelare och belysningsstolpe. Arbetet utförs med bl.a. en grävmaskin och det kan orsaka något buller. Arbetet måste utföras nattetid eftersom det skulle orsaka säkerhetsrisker dagtid.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

På grund av detta blir det förändringar i motorfordonstrafikens trafikarrangemang från och med 28.7. Resultatet är körfältförändringar, alltså inget stort.