Nattarbeten på Degerövägen från14.8.

Kaivinkone yöllä.

På Degerövägen framför köpcentret Saari monteras fundament för spårvägsstolpar nätterna från 14.8. Arbetet orsakar inte särskilt kraftigt buller men är ändå inte helt ljudlöst.

Arbetet utförs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Vi beklagar olägenheterna.