Nattarbeten på Degerövägen 6.-7.9. och 12.-13.9.

Kaivinkone yöllä.

Vi utför betonggjutning i korsningen av Degerövägen och Mjölövägen natten mellan onsdag och torsdag 6.-7.9. ungefär kl. 20-04. Följande vecka fortsätter arbetet cirka 100 meter längre norrut natten mellan tisdag och onsdag 12.-13.9.

Arbetet utförs nattetid för att minimera trafikstörningarna. Vi är tvungna att stänga ett körfält.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Vi beklagar olägenheterna.