Nattarbeten på Degerövägen 20.-21.7. och 27.-28.7.

Kaivinkone yöllä.

På Degerövägen framför köpcentret Saari monteras fundament för spårvägsstolpar nätterna mellan 20.-21.7. och 27.-28.7. Arbetet orsakar inte särskilt kraftigt buller men är ändå inte helt ljudlöst.

Arbetet utförs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Vi beklagar olägenheterna.