Nattarbeten och trafikarrangemang på Degerövägen 28.-30.8.

Karttakuva

På Degerövägen framför köpcentret Saari monteras spårvägsväxlar natten mellan måndag och tisdag 28.-29.8. och möjligtvis också natten mellan tisdag och onsdag 29.-30.8. Arbetet orsakar inte särskilt kraftigt buller men är ändå inte helt ljudlöst. Arbetet utförs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken.

Arbetet förändrar trafikarrangemang natten mellan måndag och tisdag 28.-29.8. och möjligtvis också natten mellan tisdag och onsdag 29.-30.8 kl. 21.00-4.30. Motorfordonstrafik mot Degerö styrs via Rävsundsvägen, Uppby parkgata och Uppbyvägen. Busstrafik mot Degerö använder samma rutt. De bussar som vanligtvis stannar på Degerövägens hållplats framför köpcentret Saari använder hållplatsen på Uppby parkgata under natten.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Vi beklagar olägenheterna.