Nattarbeten i korsningen av Hundholmsvägen och Degerövägen 23.-24.10.2023

Kaivinkone yöllä.

Vi utför nattarbeten som orsakar buller i korsningen av Hundholmsvägen och Degerövägen natten mellan måndag 23.10.2023 och tisdag 24.10.2023.

Vi förbereder de trafikarrangemang som börjar gälla i slutet av oktober. Vi sågar asfalt, asfalterar och monterar rör. Dessa arbeten orsakar buller och kan störa. Arbetena måste utföras nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken.

Nattarbeten är också sannolika senare på samma vecka.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Man kan hämta öronproppar från en postlåda vid korsningen av Kökargränden eller framför Alepa.

Vi beklagar olägenheterna.