Nattarbeten i Degerö från och med 7.12.2023

Kaivinkone yöllä.

Vi utför nattarbeten på Hundholmsvägen och Degerövägen från och med 7.12.2023. Vi arbetar nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken. Arbetena orsakar inte särskilt starkt buller men är ändå inte helt ljudlösa.

7.-8.12.2023

Natten mellan torsdag och fredag 7.-8.12.2023 monterar vi spårvägsstolpar på Hundholmsvägen mellan Gunillavägen-Jurmogränden.

Det södra körfältet är stängt. Trafikdirigerare dirigerar motorfordonstrafiken via det norra körfältet. Arbetet utförs under busstrafikens nattpaus och därför påverkar det inte busshållplatser.

10.-15.12.2023

Uppskattningsvis från och med natten mellan söndag och måndag 10.-11.12.2023 till och med natten mellan torsdag och fredag 14.-15.12.2023 monterar vi gatubelysning nattetid i hela Degerö.

  • Korsningen av Håkansviksgatan och Hundholmsvägen: Det finns trafikdirigerare på plats. Korta stopp i motorfordonstrafik är sannolika.
  • Hundholmsvägen mellan Håkansviksgatan-Stansviksvägen: Det norra körfältet är stängt. Trafikdirigerare dirigerar motorfordonstrafiken via det södra körfältet. Arbetet utförs under busstrafikens nattpaus och därför påverkar det inte busshållplatser.
  • Hundholmsvägen mellan Gunillavägen-Jurmogränden: Det södra körfältet är stängt. Trafikdirigerare dirigerar motorfordonstrafiken via det norra körfältet. Arbetet utförs under busstrafikens nattpaus och därför påverkar det inte busshållplatser.
  • Hundholmsvägen mellan Jurmogränden-Reihersvägen: Det norra körfältet är stängt. Trafikdirigerare dirigerar motorfordonstrafiken via det södra körfältet.
  • Degerövägen: Det finns trafikdirigerare på plats. Ett körfält kan tillfälligt stängas av men det finns alltid minst ett körfält i bruk både norrut och söderut.

Vi vill störa er sömn och trafiken i området så lite som möjligt. Vi börjar nattarbetena i korsningen av Håkansviksgatan och fortsätter mot Uppby. Därför kan vi inte förutsäga exakt var och när vi arbetar.

Vi beklagar olägenheterna.