I korsningen av Degerövägen och Hundholmsvägen nattarbete 4.-5.7.

Kaivinkone yöllä.

I korsningen av Degerövägen och Hundholmsvägen är man tvungen att utföra också nattarbete som orsakar buller. Arbetet utförs 4.7. kl 22 – 5.7. kl 06.

Arbetet orsakar inte särskilt kraftigt buller men är ändå inte helt ljudlöst. Arbetet utförs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken.

Vi beklagar olägenheterna.