I korsningen av Degerövägen och Hundholmsvägen nattarbete 19.-20.6.

Kaivinkone yöllä.

Vi gör trafikarrangemang i korsningen av Degerövägen och Hundholmsvägen på natten mellan onsdag och torsdag.

Arbetet orsakar inte särskilt kraftigt buller men är ändå inte helt ljudlöst. Arbetet utförs nattetid för att minimera olägenheterna för trafiken.

Vi beklagar olägenheterna.