Arbeten på söndag och nattetid i Hundholmsvägens östra ända 10.-11.9.

Aamuaurinko Isosaarentiellä
Aamuaurinko Isosaarentiellä.

Vi arbetar nära korsningen av Hundholmsvägen och Degerövägen på söndag samt natten mellan söndag och måndag. Arbetet orsakar inte särskilt starkt buller utan består av grävarbete och trafikarrangemang.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena vanligtvis på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande. Vi erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen eller från en postlåda som ligger i södra ändan av Kökargränden.

Vi beklagar olägenheterna.