Vårnyheter från Hundholmsvägens östra ända

Mies ja kaivinkone

Förutom att bygga spårvägen ändrar vi Kronbroarna-byggare gatuarrangemang och förnyar avlopp, vattenrör samt el- och telekablar. Byggandet har framskridit långt. Vårt mål är att få de största underjordiska arbeten färdiga i år.

Ni har märkt hur byggarbetsplatsen stör er vardag. Ni har ändå varit förstående och tålmodiga. Tack! Trafikarrangemang och buller väntas också i framtiden.

Under våren blir Hundholmsvägens östra ända dubbelriktad, korsningen av Mjölövägen och Hundholmsvägen stängs slutgiltigt och det blir förbjudet att vända från Degerövägen till Fladabågen i några månader då den ersättande rutten går via Rävsundsvägen och Guvernörsgränden. Senare i år blir korsningen av Lars Mickelssons väg och Hundholmsvägen som i slutläget och en ny korsning till Svanströmsvägen tas i bruk.

Ett av de största arbetsskedena som orsakar buller är stenbrytning på Hundholmsvägen mellan Renvallsgränden-Degerövägen.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena vanligtvis på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande. Vi erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen eller från en postlåda som ligger i södra ändan av Kökargränden.