Stenbrytning på Sörnäs strandväg från och med 17.7.2023

Kuulosuojaimet.

På Sörnäs strandväg mellan Näckens bro och Aspnäsgatan utförs stenbrytning från och med 17.7. Arbetet pågår i cirka en vecka.

Stenbrytning innebär borrning och sprängningar, och dessa arbetsfaser orsakar kraftigt buller. Dessa faser utförs mellan kl. 7-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal, och all trafik stoppas i några minuter.

Arbetet utförs för att vi ska kunna bygga nya avlopp, vattenledningar samt el- och telekablar åt er.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Vi erbjuder öroproppar för dem som vill.

Vi beklagar olägenheterna.