Spontslagning i korsningen av Hundholmsvägen och Renvallsgränden från och med 29.1.2024

Kuulosuojaimet.

Vi börjar spontslagning i korsningen av Hundholmsvägen och Renvallsgränden uppskattningsvis 29.1.2024, vilket orsakar starkt buller. Spontslagning betyder att stålspontar drivs ner i marken för att stöda schakter. Arbetet uppskattas pågå i cirka två veckor.

På Hundholmsvägens östra ända utförs också andra arbeten som orsakar starkt buller:

  • Korsningen av Hundholmsvägen och Henrik Borgströms väg: Vi håller på att börja spontslagning, vilket uppskattas pågå i cirka två veckor.
  • Hundholmsvägen mellan Renvallsgränden-Degerövägen: Ett stort stenbrytningsarbete är på gång. Det första skedet borde bli färdigt i februari. Det andra skedet börjar under våren och pågår i minst två månader.
  • Hundholmsvägen mellan Svanströmsstigen-Degerövägen: Uppskattningsvis från och med februari utför vi borrpålning för att bygga ett stödmur. Arbetet pågår i några veckor.
  • Andra bullrande arbeten är också mögliga. Vi meddelar om dem så bra vi kan.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Man kan hämta öronproppar från en postlåda vid korsningen av Kökargränden eller framför Alepa.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för ert tålamod.