På Sörnäs strandväg utförs stenbrytning som orsakar buller fr.o.m. 14.7.

Kuulosuojaimet.

Från och med 14.7. utförs stenbrytning, vilket betyder borrning och sprängningar, på Sörnäs strandväg.

Först uförs borrning och från och med 18.7. sprängningar.

Stenbrytningen omfattar högst tre eller fyra sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 7-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal. Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik.

Arbetena beräknas pågå i cirka två veckor.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd (öronproppar) för dem som vill. Man kan hämta dem från i nedre eller övre änden av den tillfälliga Näckens bro, från en postlåda.

Vi beklagar olägenheterna.