På Sörnäs strandväg fortsätter stenbrytning som orsakar buller veckor 31-35

Kuulosuojaimet.

Från och med 3.8. utförs stenbrytning (borrning och sprängningar) på Sörnäs strandväg, vilket orsakar buller. Stenbrytningen utförs på Sörnäs strandväg 13-15. Arbetet fortsätter till slutet av vecka 35.

Borrning utförs på vardagar kl. 7-18. Stenbrytningen omfattar högst tre eller fyra sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 9-15. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal.

Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd (öronproppar) för dem som vill. Öronpropparna finns till exempel i den nedre och övre änden av den tillfälliga Näckens bro, i en postlåda.

Vi beklagar olägenheterna.