På Norra Kajen påbörjas pumpning som orsakar buller dygnet runt under vecka 4

Kuulosuojaimet.

Nära Norra Kajen 22, 24, 26, 28 och 30 kommer s.k. förbipumpning att börjas under vecka 4. Arbetet pågår drygt en vecka.

Förbipumpningen kommer att orsaka buller och otrevlig lukt dygnet runt. Vi försöker minimera dessa olägenheter genom att bygga en tillfällig bullervägg och skydda pumpstationens dörröppning. Det är dock inte möjligt att helt förhindra buller och lukt.

Arbetet är relaterat till flyttandet av det tryckavlopp som går i botten av Brobergssundet. Avloppet måste flyttas på grund av brobyggandet.

Flyttarbetet är nu i ett skede där ett nytt avloppsrör kan installeras på Brobergskajen. För att kunna utföra installationen ska den gamla avloppslinjen vara torr. Därför måste avloppsvattnet förbipumpas till den nya avloppslinjen med separata pumpar.

Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill: man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen mellan Bokarbetaregatan och Mellangatan, bredvid gång- och cykelbron.

Byggarbetet kring spårvägen Kronbroarna både i Hagnäs och vid Brobergskajen samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro pågår etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Vi beklagar besväret.