På Näckens gränd utförs stenbrytning som orsakar starkt buller

Kuulosuojaimet.

Från och med 13.1.2023 utförs stenbrytning, vilket betyder borrning och sprängningar, på Näckens gränd. Arbetet beräknas pågå i cirka tre veckor. Stenbrytningen omfattar högst sex sprängningar per dag på vardagar mellan kl. 9-18. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal.

Stenbrytning måste utföras eftersom berget annars hindrar installationen av kommunalteknik.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller på vardagar kl 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda, som finns vid Näckens plats, vid korsningen av Sörnäs strandväg och Näckens gränd.