På Miina Sillanpääs gata utförs arbeten som orsakar buller veckor 4 och 5

Kuulosuojaimet.

Från och med 23.1.2023 utförs borrpålning på Miina Sillanpääs gata. Pålningen orsakar kraftigare buller och pågår i ungefär en vecka. Därefter fortsätter arbetet med spontslagning uppskattningsvis under vecka 5.  Spontslagningen pågår i ungefär en vecka i den första fasen.

De arbeten som orsakar kraftigare buller görs på vardagar mellan kl. 7-18. Borrpålning och spontslagning utförs på grund av kommunaltekniska arbeten.

Både i Hagnäs och vid Brobergskajen pågår byggarbetet kring spårvägen Kronbroarna samt tillhörande arbeten som förnyandet av Hagnäs bro och Näckens bro etappvis fram till 2026.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar mellan kl. 7–18, men ibland fram till kl. 22 eller på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena på vardagar mellan kl. 7–18. Det är dock ett faktum att andra arbeten också orsakar buller och kan vara störande.

Dörrar och fönster bör hållas stängda på grund av ljudnivån som arbetena orsakar. Kronbroarna erbjuder hörselskydd för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som finns vid Näckens plats, vid korsningen av Sörnäs strandväg och Näckens gränd.