På Hundholmsvägen vid Svanströmsstigen utförs stenbrytning fr.o.m. 28.3.2024

Kuulosuojaimet.

Vi påbörjar stenbrytning på Hundholmsvägen vid Svanströmsstigen uppskattningsvis 28.3.2024, vilket orsakar starkt buller. Detta arbetsskede pågår i några dagar och orsakar buller. Stenbrytningen är nödvändig för att kunna bygga ny kommunalteknik.

Stenbrytning innebär borrning, sprängningar och lastning av sprängsten. Borrning orsakar kontinuerligt starkt buller. Sprängningar utförs cirka 1-5 gånger om dagen. All trafik i närområdet måste stoppas i några minuter när sprängningar utförs. Inlastning av sprängsten orsakar också buller men inte så starkt som borrning.

I Hundholmsvägens östra ända mellan Reihersvägen-Degerövägen har utförts och kommer att utföras även andra arbeten som orsakar buller. Under våren börjar vi ett stort stenbrytningsarbete på Hundholmsvägens norra kant mellan Mjölövägen-Degerövägen. Arbetsskedet pågår åtminstone i två månader.

Andra arbeten som orsakar buller är också möjliga, även med kort varsel. Vi berättar om dem så bra vi kan.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Man kan hämta öronproppar från en postlåda vid korsningen av Kökargränden eller framför Alepa.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för ert tålamod.