På Hundholmsvägen mellan Reihersvägen-Lars Mickelssons väg stenbrytning 20.-22.12.2023

Kuulosuojaimet.

På Hundholmsvägen mellan Reihersvägen och Lars Mickelssons väg utförs stenbrytning uppskattningsvis 20.-22.12.2023. Arbetet är nödvändigt eftersom berget ligger för högt upp för att kunna bygga spårvägen.

Stenbrytning innebär borrning, sprängningar och lastning av sprängsten. Borrning orsakar kontinuerligt starkt buller. Sprängningar utförs cirka 1-5 gånger om dagen. All trafik i närområdet måste stoppas i några minuter när sprängningar utförs. Inlastning av sprängsten orsakar också buller men inte så starkt som borrning.

På Hundholmsvägens östra ända utförs också andra arbeten som orsakar starkt buller:

  • Korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen: Uppskattningsvis i januari-mars utför vi spontslagning i korta perioder.
  • Hundholmsvägen mellan Renvallsgränden-Degerövägen: Ett stort stenbrytningsarbete är på gång. Det första skedet borde bli färdigt i februari. Det andra skedet börjar under våren och pågår i minst två månader.
  • Hundholmsvägen mellan Svanströmsstigen-Degerövägen: Uppskattningsvis från och med januari utför vi borrpålning för att bygga ett stödmur. Arbetet pågår i några veckor.
  • Andra bullrande arbeten är också mögliga. Vi meddelar om dem så bra vi kan.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18. Dessutom arbetar vi ibland till 22, på helger och helgdagar och av tvingande skäl på natten. Vi gör de arbeten som orsakar mest buller vanligtvis på vardagar kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också orsaka buller eller störa. Man kan hämta öronproppar från en postlåda vid korsningen av Kökargränden eller framför Alepa.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för ert tålamod.