På Hundholmsvägen fortsätter arbeten som orsakar buller

Kuulosuojaimet.

I Hundholmsvägens östra ända, alltså på Hundholmsvägen mellan Reihersvägen och Degerövägen samt på närmaste gatorna har det utförts arbeten som orsakar starkt buller från och med januari.

På Hundholmsvägen mellan Reihersvägen och Lars Mickelssons väg samt på Mjölövägen mellan Hundholmsbrinken och Jussarögränden fortsätter stenbrytning uppskattningsvis vecka 18 eller 19, vilket orsakar starkt buller. Stenbrytning innebär både borrning och sprängningar. Sprängningarna signaleras med en ljudsignal. All trafik stoppas i någrå minuter när sprängningarna utförs.

Dessutom utförs andra bullrande arbeten i Hundholmsvägens östra ända, såsom spontslagning. Spontslagning fortsätter på Hundholmsvägen uppskattningsvis under vecka 19.

Vi erbjuder öronproppar för dem som vill. Man kan hämta dem från en postlåda som ligger i korsningen av Hundholmsvägen och Reihersvägen eller från en postlåda som ligger i södra ändan av Kökargränden.

Buller kan förväntas också på andra ställen i Degerö utöver Hundholmsvägens östra ända. Dessa arbeten är vanligen kortvarigare.

Buller är oundvikligt så att vi till exempel kan utföra stenbrytning för att möjliggöra nya gatuarrangemang och kommunalteknik samt stödja schakt med stålspontar.

Vi arbetar huvudsakligen på vardagar kl. 7-18 men ibland enligt miljömyndighetens tillstånd fram till kl. 22 eller på helger eller av tvingande skäl på natten. Vi gör de bullrigaste arbetena vanligtvis på vardag mellan kl. 7-18. Det är dock ett faktum att andra arbeten kan också vara störande.

Vi beklagar olägenheterna och tackar för er tålamod.